Szabályok:

- A túrán csak a benevezett versenyzők vehetnek részt. Logikus, a boltból sem jössz ki fizetés nélkül.

- Nem teremsport. Ha esik, mi akkor is ott leszünk!

- A túrát mindenkinek önerőből kell teljesíteni,
- Érinteni kell az ellenőrzőpontokat. Ez alól nincs kibúvó, muszáj látnunk, hogy tényleg ott voltál-e az összes ponton! Az ellenőrzőpontok érintése egyedi pecséttel kerül igazolásra.
- Nem zárt pályán, hanem közúton közlekedsz, tartsd be a KRESZ szabályait! Te hogy élnéd meg fordított helyzetben, ha a sok bringás eszetlenül tekerne az úton, miközben te autózol? Kérlek, légy toleráns te is!
- A túrán mindenki a saját felelősségére indul. Az alkoholos, gyógyszeres és kábítószeres befolyásoltság is kizáró ok!
- A túrát akkor teljesíted, ha szintidőn belül célba érsz. Ez nem nehéz feladat, bő időt hagytunk minden távra. Ha úgy érzed, hogy nem érsz be időben, válassz rövidebb távot!

Általános részvételi szabályok
Tisztában vagyok vele, hogy a nevezésem leadásával a versenyszabályzatot számomra elfogadottnak tekintem.
Kijelentem, hogy a versenyen választott táv teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó betegségben nem szenvedek. A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek tulajdonosai illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak.
A KRESZ szabályait ismerem, azokat a túra során magamra kötelező érvényűnek tartom. 
(kieg: 2019.október 10.)

Fotó, mozgókép és email
Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek.
Hozzájárulok, hogy a nevezésemkor megadott elérhetőségeimre (email cím, telefonszám) a Szervezők tájékoztatót küldjenek további eseményekről.
A nevezéskor megadott adataim a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy azokat Szervező tárolja és részemre hírlevelet, üzeneteket és reklámcélú leveleket küldjön.

Nevezés
Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
Elfogadom, hogy a nevezésem nem átruházható és a nevezésem nem lemondható, így pénzvisszatérítést sem kérhetek. Elfogadom, hogy Szervező sávosan emelkedő nevezési díjakat alkalmaz. A választott nevezési díj csak akkor érvényes, ha a megadott határidőig befizetem azt. (A befizetés időpontja a Szervező bankszámláján történő jóváírás időpontja.) A hiányos nevezési díjról Szervező emailben értesít és a különbözetet 5 munkanapon belül befizetem.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza és a nevezést megszakíthatja vagy ideiglenesen felfüggesztheti.

Vis maior
Elfogadom, hogy elháríthatatlan külső ok (időjárás, blokád, sztrájk), ami nem tervezhető és extrémnek számít, a rendezvényt elhalasztják és egy későbbi, új időpontban tartják meg. A nevezésem ezen időpontra érvényes és annak díjának visszatérítését nem kérem. A versenyhelyszín, időpont és pálya nyomvonalát a Szervező módosíthatja.

Ajándék póló
Amennyiben Szervező a nevezési díjban résztvevők számára pólót is biztosít, elfogadom, hogy a nevezéskor megadott méretet kapom.

Pálya
A pálya útvonalát Szervező táblákkal jelöli. Az útvonalon polgárőrök, rendőrök és önkéntesek segítik a rendezvényt. Az ő utasításaikat a versenyzők betartani kötelesek. Az utasítások be nem tartása a rendezvényből való kizárást vonja maga után. Továbbá kizárást von maga után a táv nem teljesítése is.

Rajtszám
A verseny alatt a rajtszámot az előírt helyen viselem. Időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól látható módon viseli a túra ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat. Rajtszám nélkül a túrán részt venni tilos!

Frissítés
A Szervező a frissítőpontokon frissítést biztosít, aminek szemétét csak a frissítőponton/váltóponton dobom el.

Általános
A verseny helyszínén és útvonalán bárminemű reklámtevékenység csak Szervező írásos hozzájárulásával lehetséges.
A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a verseny szellemiségének nem megfelelően viselkedő résztvevőket a rendezvényből kizárják. (pl. trágár beszéd, tiszteletlen, illetlen viselkedés, a szervezők, pályabírókkal szembeni tiszteletlen viselkedés)
A rendezvényen és annak közvetlen közelében dohányozni tilos, mert az a sportolással nem összeegyeztethető szokás.

Lesencetomaj, 2019. szeptember 7.


A szervezők nevében jó felkészülést kívánok:
                                                                            Tóth András